Om Projkon

Det personliga konsultbolaget med god teknisk, social och affärsmässig kompetens.

Efter många års erfarenhet från både entreprenad- som konsultbranschen och några inledande år som enmanskonsulter under det gemensamma varumärket Projkon startade Carl-Johan Bondesson och Carl Gistrand 2018 Projkon-koncernen med målet att skapa ett nationellt konsultbolag med många affärsområden.

Företaget är placerat i Norrköping, Örebro, Bollnäs, Nyköping och Linköping och har idag ett trettiotal anställda. Expansionen sker fortsatt relativt snabbt. För att möta efterfrågan från våra kunder arbetar vi tätt med en rad samarbetspartners runt om i landet.

Image

Projkon har en redan bred kundbas och ramavtal med bland annat Sinfra vilket möjliggör arbete på många kommunala VA- och energibolag. Vidare har vi sedan 2020 ingått många ramavtal med flera kommuner, energibolag, statliga verk och fastighetsbolag.

Projkons medarbetare har hög teknisk och social kompetens och majoriteten av våra konsulter har mer än 15års erfarenhet inom sitt arbetsområde. Projkon arbetar med löpande fortbildning, gemensamt arbetssätt enligt mallar och kvalitetsledningssystem samt verkar för ett positivt arbetsklimat. Vi har tillsammans mycket god erfarenhet av inom projekt- och byggledning, utredning, projektering, upphandling m.m.

Vill ni diskutera ett projekt?

Projkon

Gamla Rådstugugatan 19A
602 24
Norrköping

Kungsgatan 1
702 11
Örebro

Långgatan 26
821 43
Bollnäs

Kontakta oss