Fjärrvärme

Projkon har utfört projekteringar av
100-tals fjärrvärme, fjärrkyla
 och ångledningar.

Fjärrvärmeprojekt är ett av Projkons kärnområden med tjänster som projekt- & byggledning, projektering, utredning, upphandling och besiktning. Utöver distributionsprojekt för fjärrvärme, fjärrkyla, ånga & kondensat tillhandahålls tjänster för anläggningsdelar för fjärrvärme. Det kan exempelvis vara pumpstationer, ackumulatorer, värmeväxlarcentraler och pannsystem. 

Referenscase fjärrvärme

Värmeväxlar- och pumpstationer

Värmeväxlar- och pumpstationer

Projkon har exempelvis utfört utredning, projektering, upphandling och övergripande projektledning av en ny värmeväxlarstation 2.6MW för sektionering av två fjärrvärmenät.

Läs mer

Transiteringsledning 11km DN300 respektive DN200

Transiteringsledning 11km DN300 respektive DN200

I projektet ingick detaljprojektering av fjärrvärmeledningar från värmeverket till ett ytterområde.

Läs mer

Sektioneringsplan fjärrvärmenät

Sektioneringsplan fjärrvärmenät

För att snabbt kunna hitta okända läckor i ett fjärrvärmenät upprättades en sektioneringsplan för strukturerad och optimerad sökinsats vid akuta läckage.

Läs mer

Ångledning Vimmerby

Ångledning Vimmerby

Markförlagd ångledning 2000m DN250 med tillhörande kondensatledning. I projektet utfördes förstudie/förprojekt med dimensionering av ledning, utvärdering av alternativa materialval, lönsamhetsbedömning med känslighetsanalys.

Läs mer

Fjärrvärmeackumulator 6000m3

Fjärrvärmeackumulator 6000m3

Processmässig utredning, dimensionering, upphandling av fjärrvärmeackumulator med fundament.

Läs mer

Max IV, Science Village, ESS & Brunnshög i Lund

Max IV, Science Village, ESS & Brunnshög i Lund

Förstudie och projektering av fjärrvärme, fjärrkyla och lågtemperatursystem till Max IV och ESS.

Läs mer

Vill ni diskutera ett projekt?

Projkon

Gamla Rådstugugatan 19A
602 24
Norrköping

Kungsgatan 1
702 11
Örebro

Långgatan 26
821 43
Bollnäs

Kontakta oss