Miljö & hållbarhet

Ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet är av stor vikt för oss.

Vårt arbete syftar till att kundernas verksamheter blir mer eller förblir hållbara. Genom att börja hållbarhetsarbetet hos oss själva har vi en genuin insikt om våra kunders behov.

Tjänster för miljömässig hållbarhet

• Framtagande av projekt- och effektmål avseende miljö

• Miljötillstånd & miljökonsekvensbeskrivningar

• Tillstånd för miljöfarlig verksamhet

• Samordning provtagningar kvalitetssäkring vid hantering av kontaminerade massor

• Tillstånd för vattenverksamhet

• Egenkontrollplaner för miljö- och kvalité i uppdrag

• Miljökonsekvensbedömning av investeringar

• Livscykelanalys

• Framtagande av förfrågningsunderlag AB, ABT m.fl., anbudsutvärdering/förhandling, avtalsutformning/kontraktsförslag, beställningsskrivelser/ramavtalsavrop som reglerar och minimerar negativa miljökonsekvenser i projekten och för verksamheten långsiktigt.

 

Tjänster för social hållbarhet
  

 • Framtagande av projekt- och effektmål avseende arbetsmiljö

 • I våra projekt bidra till arbetsplatser med hög säkerhet utan olyckor. 

 • Upprättande av projektspecifika arbetsmiljöplaner och tjänster för bas-p/bas-u. 

 • Projektriskanalys där långsiktig arbetsmiljö beaktas och där projektdeltagares olika uppfattningar och mål lyssnas in.

 • Tidsplaneringstjänster för balanserad arbetsbelastning i projekt 

Tjänster för ekonomisk hållbarhet

 • Framtagande av projekt- och effektmål avseende ekonomiska mål

 • Investeringsbedömning

 • Lönsamhetsbedömning

 • Känslighetsanalys för investering

 • Bedömning av livscykelkostnad

 • Framtagande av förfrågningsunderlag AB, ABT m.fl., anbudsutvärdering/förhandling, avtalsutformning/kontraktsförslag, beställningsskrivelser/ramavtalsavrop som riskminimerar kundens affär.

 • Framtagande av beslutsunderlag för styrgrupper, styrelser, referensgrupper m.m. med tydliga ekonomiska mål.

Vill ni diskutera ett projekt?

Projkon

Gamla Rådstugugatan 19A
602 24
Norrköping

Kungsgatan 1
702 11
Örebro

Långgatan 26
821 43
Bollnäs

Kontakta oss