Fastighet

Vi har stor kunskap och en gedigen erfarenhet av konsultstöd inom fastigheter.

Projkon tillhandahåller konsultstöd både inom fastigher i form av projekt-& byggledning, utredning, projektering, upphandling och besiktning.

Referenscase fastighet

Referenscase 3 fastighet

Referenscase 3 fastighet

Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Läs mer

Referenscase 2 fastighet

Referenscase 2 fastighet

Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Läs mer

Referenscase 1 fastighet

Referenscase 1 fastighet

Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Läs mer

Vill ni diskutera ett projekt?

Projkon Sverige AB

Gamla Rådstugugatan 19A
602 24
Norrköping

Kungsgatan 1
702 11
Örebro

Kontakta oss