Betong och byggnadsverk

Projkon innehar stor kunskap och erfarenhet av betong och byggnadsverk genom sina erfarna konsulter.

Våra konsulter inom betong och byggnadsverk innehar kompetens för att utföra bland annat projektledning, byggledning, byggplatsuppföljning, besiktning och samt uppföljning enligt certifiering Betong Klass I-U. Vi har erfarenhet från projekt tillsammans med statliga myndigheter, kommunala beställare men även privata aktörer.

Vill ni diskutera ett projekt?

Projkon

Gamla Rådstugugatan 19A
602 24
Norrköping

Kungsgatan 1
702 11
Örebro

Långgatan 26
821 43
Bollnäs

Kontakta oss