Industri

Projkon tillhandahåller konsultstöd både inom anläggningssystem och markprojekt till industrin.

 Det kan vara projekt-& byggledning, utredning, projektering, upphandling och besiktning.

Referenscase industri

Betongrenovering vattentorn Skärblacka

Betongrenovering vattentorn Skärblacka

Omfattande upprustning av Skärblacka vattentorn där Projkon bidragit med biträdande projektledning och byggledning.

Läs mer

Styrsystemsbyte reningsverk

Styrsystemsbyte reningsverk

Styrsystemsbyte inklusive elinstallationer utfördes genom partneringentreprenad mellan beställaren och totalentreprenören.

 

Läs mer

Elsystembyte vattenverk

Elsystembyte vattenverk

I projektet förnyas elsystemet vilket inkluderar två nya redundanta ställverksbyggnader med transformatorer 11KV/400V, hög- och lågspänningsställverk för säkrare arbetsmiljö, förbättrad tillgång till reservdelar, ökad selektivitet samt ett driftsäkert och framtidssäkrat elsystem. 

Läs mer

Vill ni diskutera ett projekt?

Projkon

Gamla Rådstugugatan 19A
602 24
Norrköping

Kungsgatan 1
702 11
Örebro

Långgatan 26
821 43
Bollnäs

Kontakta oss