Väg & Mark

Projkon hjälper dig att uppnå uppsatta projektmål genom vår goda tekniska, sociala och affärsmässiga kompetens.

Projkon tillhandahåller konsulttjänster både inom väg & mark genom projekt-& byggledning, utredning, projektering, upphandling och besiktning.

Referenscase väg & mark

Yxbacken

Yxbacken

Tack vare ett samarbete mellan Norrköpings kommun, Trafikverket och Norrköpings Skidklubb har cirka 60 000 kubik schaktmassor förbättra Yxbackens skidanläggning.

Läs mer

Ljura Bäck

Ljura Bäck

Projkon projektleder delsträcka 1 (flygplatsstråket) i projektet Ljurabäck.

Läs mer

Kardonbanan

Kardonbanan

I Projektet Kardonbanan utförde Projkon byggledning och biträdande projektledning i kontakt 1 som innefattar byggnation av vägar samt bro åt Norrköping kommun. 

Läs mer

Sandtorp etapp 3A

Sandtorp etapp 3A

Två kilometer från Norrköpings centrum utvecklas ett nytt område med blandad stadsbebyggelse.

Läs mer

Vill ni diskutera ett projekt?

Projkon

Gamla Rådstugugatan 19A
602 24
Norrköping

Kungsgatan 1
702 11
Örebro

Långgatan 26
821 43
Bollnäs

Kontakta oss