Vatten & Avlopp

Vi har stor kunskap och en gedigen erfarenhet av projekt inom vatten och avlopp.

Vi har stor kunskap och en gedigen erfarenhet av projekt inom vatten och avlopp.

Projkon har även en stark förankring inom VA-projekt och utför projekt- & byggledning, projektering, utredning, upphandling och besiktning. Det handlar bland annat om exploatering och reinvestering i VA-nät, pumpstationer samt anläggningsdelar för produktion och rening av vatten.

Referenscase vatten & avlopp

Pumpstation Lugnet

Pumpstation Lugnet

Sveriges finaste pumpstation för spillvatten finns kanske i den Engelska parken vid Skutbosjöns strand i Finspång.

Läs mer

Exploateringsområde Exportzonen

Exploateringsområde Exportzonen

Ett exploateringsprojekt med förläggning av ny spill-, dag- och dricksvatten inklusive en ny pumpstation för spillvatten.

Läs mer

Spillvattenledning Skutbosjön

Spillvattenledning Skutbosjön

Ett exploateringsprojekt med förläggning av ny spill-, dag- och dricksvatten inklusive en ny pumpstation för spillvatten.

Läs mer

Reinvesteringsprojekt Nygatan

Reinvesteringsprojekt Nygatan

Att renovera VA-nätet i en central gata med spårväg ställer sina krav.

Läs mer

Anläggningsprojekt dricks- och spillvatten

Anläggningsprojekt dricks- och spillvatten

Projkon har utfört projekt & byggledning av otaliga VA-projekt på anläggningssidan som exempelvis renovering vattentorn, pumpstationer samt byte av styr & elsystem.

Läs mer

Biogas- och slamhantering

Biogas- och slamhantering

Projkon har utfört utredning av framtida slamhantering på reningsverk genom förstudie och utvärdering av både termofil och mesofil rötningsanläggning.

Läs mer

Vill ni diskutera ett projekt?

Projkon

Gamla Rådstugugatan 19A
602 24
Norrköping

Kungsgatan 1
702 11
Örebro

Långgatan 26
821 43
Bollnäs

Kontakta oss