Ångledning Vimmerby

Ångledning Vimmerby

Markförlagd ångledning 2000m DN250 med tillhörande kondensatledning. I projektet utfördes förstudie/förprojekt med dimensionering av ledning, utvärdering av alternativa materialval, lönsamhetsbedömning med känslighetsanalys. 

 
Vidare utfördes även:
• Projektledning genom hela projektet
• Projektering av markförlagd ledning, kondensatbrunnar, processlösning Åbro, rörbrygga och broupphängning, 
• Framtagande av budget, tidplan, ekonomisk bedömning, 
• Tillstånd och myndigheter
• Framtagande av kontrakt och förhandlingsunderlag av prissättningsmodell
 
Utöver detta projekt har Projkon utfört många projekteringar av ångsystem i mark och på rörbrygga, grundorsakanalyser vid haverier, dimensioneringar av nya ångledningar åt ett tiotal industrikunder.

Projkon

Gamla Rådstugugatan 19A
602 24
Norrköping

Kungsgatan 1
702 11
Örebro

Långgatan 26
821 43
Bollnäs

Kontakta oss