Fjärrvärmeackumulator 6000m3

Fjärrvärmeackumulator 6000m3

Projektledning fjärrvärmeackumulator 6000m3 till värmeverk. Processmässig utredning, dimensionering, upphandling av fjärrvärmeackumulator med fundament. I projektet ingick även bland annat tillståndshantering, balance of plant, ny servicebyggnad, rörprojektering i anläggning och i mark , nya pannkretspumpar, samordning av el& styrsystemsuppgraderingar m.m.

Projkon

Gamla Rådstugugatan 19A
602 24
Norrköping

Kungsgatan 1
702 11
Örebro

Långgatan 26
821 43
Bollnäs

Kontakta oss