Max IV, Science Village, ESS & Brunnshög i Lund

Max IV, Science Village, ESS & Brunnshög i Lund

Förstudie och projektering av fjärrvärme, fjärrkyla och lågtemperatursystem till Max IV och ESS. Genom värmeåtervinning i de nya forskningsanläggningarna skapas ett självförsörjande nät för byggnader i Brunnshög. Projkon har exempelvis projekterat 3000m DN400 för fjärrvärme till och från Brunnshög, fjärrkyla och lågtempnätet i anslutning till anläggningarna.

Projkon

Gamla Rådstugugatan 19A
602 24
Norrköping

Kungsgatan 1
702 11
Örebro

Långgatan 26
821 43
Bollnäs

Kontakta oss