Transiteringsledning 11km DN300 respektive DN200

Transiteringsledning 11km DN300 respektive DN200

I projektet ingick detaljprojektering av fjärrvärmeledningar från värmeverket till ett ytterområde. Förstärkningsledningen inkluderade passage av järnväg, större vattendrag samt komplett projekteringsunderlag för såväl stadsnära som exploateringsmiljö.

I projektet levererades bland annat plan och profilritningar, riskanalys enligt AFS 2017:3, materiallista, larmritningar, samordning och ombesörjande av tredjepartskontroll, ritning för hammarborrning under väg och spårväg, brunnsritning med aumadon.

Projkon Sverige AB

Hospitalsgatan 8
602 24 Norrköping

Kungsgatan 1
702 11 Örebro

Kontakta oss