Värmeväxlar- och pumpstationer

Värmeväxlar- och pumpstationer

Projkon har exempelvis utfört utredning, projektering, upphandling och övergripande projektledning av en ny värmeväxlarstation 2.6MW för sektionering av två fjärrvärmenät.

Projkon Sverige AB

Hospitalsgatan 8
602 24 Norrköping

Kungsgatan 1
702 11 Örebro

Kontakta oss