Betongrenovering vattentorn Skärblacka

Betongrenovering vattentorn Skärblacka

Omfattande upprustning av Skärblacka vattentorn där Projkon bidragit med biträdande projektledning och byggledning.

Projektet utgick från målet att rusta upp tornet för en funktionstid på 40 år samt uppdatering av elanläggning med en teknisk livslängd på 20 år.

Detta innebar omfattande renovering av in- och utvändiga betongytor samt om- och tillbyggnad av rörgalleri och markförlagda ledningsanslutningar till vattennätet. Invändiga ytor i dricksvattenreservoaren belades med en av KIWA dricksvattengodkänd produkt för att ytterligare säkra upp livslängden och tornets funktion. Även ombyggnation och utbyte av el- och styranläggning inkluderades i projektet. 

Image
Image
Image
Image

Projkon

Gamla Rådstugugatan 19A
602 24
Norrköping

Kungsgatan 1
702 11
Örebro

Långgatan 26
821 43
Bollnäs

Kontakta oss