Elsystembyte vattenverk

Elsystembyte vattenverk

I projektet förnyas elsystemet vilket inkluderar två nya redundanta ställverksbyggnader med transformatorer 11KV/400V, hög- och lågspänningsställverk för säkrare arbetsmiljö, förbättrad tillgång till reservdelar, ökad selektivitet samt ett driftsäkert och framtidssäkrat elsystem.

Under fortsatt ordinarie drift byttes motorer på ett tiotal råvatten-, högzon- och lågzonspumpar från 520V till 400V. Upphandling i två entreprenader enligt ABT06 samt upphandling av balance of plant genom avrop befintliga ramavtal.

Diverse tillstånd LBE, installation av cistern, arbete/lagring inom vattenskyddsområde m.m. Projektriskanalys. Projkon har bidragit med projektledning, förstudie, förprojekt, upphandlingsstöd genom delad entreprenad.

Projkon

Gamla Rådstugugatan 19A
602 24
Norrköping

Kungsgatan 1
702 11
Örebro

Långgatan 26
821 43
Bollnäs

Kontakta oss