Styrsystemsbyte reningsverk

Styrsystemsbyte reningsverk

Styrsystemsbyte inklusive elinstallationer utfördes genom partneringentreprenad mellan beställaren och totalentreprenören.

I projektet ingick en inledande fas med framtagande av erforderliga tekniska och ekonomiska beslutsunderlag. Efter utförd fas 1 utfördes komplett etappvis styrsystembyte under ordinarie drift. Projektet ställde krav på god samordning genom noggrann planering mellan ordinarie driftorganisation och projektet. Projkon bidrog som beställarens projektledare.

Projkon

Gamla Rådstugugatan 19A
602 24
Norrköping

Kungsgatan 1
702 11
Örebro

Långgatan 26
821 43
Bollnäs

Kontakta oss