Styrsystemsbyte reningsverk

Styrsystemsbyte reningsverk

Styrsystemsbyte inklusive elinstallationer utfördes genom partneringentreprenad mellan beställaren och totalentreprenören.

I projektet ingick en inledande fas med framtagande av erforderliga tekniska och ekonomiska beslutsunderlag. Efter utförd fas 1 utfördes komplett etappvis styrsystembyte under ordinarie drift. Projektet ställde krav på god samordning genom noggrann planering mellan ordinarie driftorganisation och projektet. Projkon bidrog som beställarens projektledare.

Projkon Sverige AB

Hospitalsgatan 8
602 24 Norrköping

Kungsgatan 1
702 11 Örebro

Kontakta oss