Kardonbanan

Kardonbanan

I Projektet Kardonbanan utförde Projkon byggledning och biträdande projektledning i kontakt 1 som innefattar byggnation av vägar samt bro åt Norrköping kommun.

Kardonbanan är mer än bara en järnväg, det är också ett förberedande arbete inför Ostlänkens dragning genom Norrköping. I och med flytten av godshanteringen från centrala Norrköping frigörs ytor för den nya stambanan och för stadsutveckling runt den nya centralstationen.

Nu är den nya godsjärnvägen som förbinder Södra stambanan med Norrköpings hamn klar för trafik. Tack vare den nya elektrifierade järnvägen, det utbyggda vägnätet på Malmölandet och hamnen som växer stärker Norrköping sin position som en av landets främsta logistikstäder.

Projektet är ett flerårigt uppdrag 2018-2021 och innefattade det mesta som ett byggledaruppdrag kan innehålla inom infrastruktur, även en utländsk entreprenör med engelska som kontraktsspråk. En intressant del i projektet var den täta dialog som utfördes med Trafikverket som utförde kontrakt 2 järnväg i samma projekt. Projkon arbetade här på uppdrag av WSP med Norrköpings kommun som slutkund.

Projkon

Gamla Rådstugugatan 19A
602 24
Norrköping

Kungsgatan 1
702 11
Örebro

Långgatan 26
821 43
Bollnäs

Kontakta oss