Ljura Bäck

Ljura Bäck

Projkon projektleder delsträcka 1 (flygplatsstråket) i projektet Ljurabäck.

Syftet är att översvämningssäkra bäcken mellan Arkösundsvägen och Packaregatan. Åtgärderna innebär att ett 100-årsflöde kan passera och bidrar samtidigt till att öka vattendragets naturvärden genom att översvämningsytor anläggs. Översvämningsytorna består av högflödesfåror och så kallade trestegsdiken där vattnet kan breda ut sig längs bäcken vid höga flöden.

Projektet är ett flerårigt uppdrag och innefattar bland annat tillståndsärenden, hantering av invasiva arter, brobyggnation, utformning landskap, flödessimuleringar, hantering av stora mängder schaktmassor. Ljurabäck är utmanande, intressant och lärorikt uppdrag som vi utför på uppdrag av Sweco med Norrköpings kommun som slutkund.

Projkon

Gamla Rådstugugatan 19A
602 24
Norrköping

Kungsgatan 1
702 11
Örebro

Långgatan 26
821 43
Bollnäs

Kontakta oss