Sandtorp etapp 3A

Sandtorp etapp 3A

Två kilometer från Norrköpings centrum utvecklas ett nytt område med blandad stadsbebyggelse. Sandtorp är en del av stadsdelen Klockaretorpet och binder ihop Klockaretorpet med stadsdelen Kneippen.

Projkon agerar här projektledare där komplett förfrågningsunderlag arbetas fram utifrån tidigare utförd förprojektering för att sedan upphandlas hösten 2023. Projektet innefattar bland annat byggnation av spårväg inklusive kontaktledning och signaler, gator, VA, samtlig kanalisation, parkmiljöer, ny GC-bro, ledningsflyttar samt rivning av befintlig GC-tunnel.

Under perioden 2023-2025 kommer projektet gå in utförande fas samtligt som nästa etapp kommer påbörjas att projekteras. Under utförande fasen kommer Projkon även att agera byggledare för spårarbeten samt mark och VA.
Projektet är ett flerårigt uppdrag och innefattar dem flesta teknikområdena som vi arbetar med. Det är ett mycket utmanande men intressant och lärorikt uppdrag som vi utför på uppdrag av Sweco med Norrköpings kommun som slutkund.

Projkon

Gamla Rådstugugatan 19A
602 24
Norrköping

Kungsgatan 1
702 11
Örebro

Långgatan 26
821 43
Bollnäs

Kontakta oss