Yxbacken

Yxbacken

Tack vare ett samarbete mellan Norrköpings kommun, Trafikverket och Norrköpings Skidklubb har cirka 60 000 kubik schaktmassor förbättra Yxbackens skidanläggning.

Schaktmassorna kommer från byggnationen av den nya godsjärnvägen Kardonbanan som Trafikverket har byggt från Åby till Händelö och de vägar, gång- och cykelvägar som Norrköpings kommun samtidigt anlägger på Malmölandet. Tidigare har Norrköpings Skidklubb fyllt ut ojämnheterna med konstsnö innan de pistat backen vilket nu kommer minska både de ekonomiska kostnaderna samt minska tidsåtgången.

Det är viktiga faktorer att minska då att skidsäsongen kan påbörjas snabbare och således bli längre.
Projkon tillhandahöll tjänsterna projekt och byggledning i projektet Yxbacken från start till mål under åren 2020-2022 på uppdrag av WSP med Norrköpings kommun som slutkund.

Image
Image
Image
Image

Projkon

Gamla Rådstugugatan 19A
602 24
Norrköping

Kungsgatan 1
702 11
Örebro

Långgatan 26
821 43
Bollnäs

Kontakta oss