Anläggningsprojekt dricks- och spillvatten

Anläggningsprojekt dricks- och spillvatten

Projkon har utfört projekt & byggledning av otaliga VA-projekt på anläggningssidan som exempelvis renovering vattentorn, pumpstationer samt byte av styr & elsystem. Andra exempel är projekt- & byggledning vid anläggning av nya avvattnare & förtjockare, långsamfilter, grovrensning, förbipumpningssystem m.m.

Projkon

Gamla Rådstugugatan 19A
602 24
Norrköping

Kungsgatan 1
702 11
Örebro

Långgatan 26
821 43
Bollnäs

Kontakta oss