Biogas- och slamhantering

Biogas- och slamhantering

Projkon har utfört utredning av framtida slamhantering på reningsverk genom förstudie och utvärdering av både termofil och mesofil rötningsanläggning. Pluggflödesteknik utredd. Alternativa lösningar med förbränning av slam inkluderad.

Därutöver även projektledning av biogasprojekt, Projektledning och projektering vid byte av befintliga befintliga centrifuger till moderna energieffektivare avvattnare.

Projkon Sverige AB

Hospitalsgatan 8
602 24 Norrköping

Kungsgatan 1
702 11 Örebro

Kontakta oss