Biogas- och slamhantering

Biogas- och slamhantering

Projkon har utfört utredning av framtida slamhantering på reningsverk genom förstudie och utvärdering av både termofil och mesofil rötningsanläggning. Pluggflödesteknik utredd. Alternativa lösningar med förbränning av slam inkluderad.

Därutöver även projektledning av biogasprojekt, Projektledning och projektering vid byte av befintliga befintliga centrifuger till moderna energieffektivare avvattnare.

Projkon

Gamla Rådstugugatan 19A
602 24
Norrköping

Kungsgatan 1
702 11
Örebro

Långgatan 26
821 43
Bollnäs

Kontakta oss