Pumpstation Lugnet

Pumpstation Lugnet

Sveriges finaste pumpstation för spillvatten finns kanske i den Engelska parken vid Skutbosjöns strand i Finspång. Kulturmiljö krävde särskilda insatser på gestaltningen av huset. Utöver betongrenoveringar, byte av rörsystem, renovering av pumpar byggdes en helt ny överbyggnad för förbättrad arbetsmiljö med ny ventilation (Ozontillförsel), reservkraft och ny el & automation. Projkon utförde projekt & byggledning åt beställaren i detta partneringprojekt.

Image
Image
Image
Image

Projkon Sverige AB

Hospitalsgatan 8
602 24 Norrköping

Kungsgatan 1
702 11 Örebro

Kontakta oss