Pumpstation Lugnet

Pumpstation Lugnet

Sveriges finaste pumpstation för spillvatten finns kanske i den Engelska parken vid Skutbosjöns strand i Finspång. Kulturmiljö krävde särskilda insatser på gestaltningen av huset. Utöver betongrenoveringar, byte av rörsystem, renovering av pumpar byggdes en helt ny överbyggnad för förbättrad arbetsmiljö med ny ventilation (Ozontillförsel), reservkraft och ny el & automation. Projkon utförde projekt & byggledning åt beställaren i detta partneringprojekt.

Image
Image
Image
Image

Projkon

Gamla Rådstugugatan 19A
602 24
Norrköping

Kungsgatan 1
702 11
Örebro

Långgatan 26
821 43
Bollnäs

Kontakta oss