Reinvesteringsprojekt Nygatan

Reinvesteringsprojekt Nygatan

Att renovera VA-nätet i en central gata med spårväg ställer sina krav. Projektet utfördes på uppdrag av Nodra men parallellt med kommunens samhällsbyggnadskontor. Genom Projkons projekt- och byggledning kunde det centrala stadsnätet i Norrköping förbättras.

Image
Image
Image
Image

Projkon Sverige AB

Hospitalsgatan 8
602 24 Norrköping

Kungsgatan 1
702 11 Örebro

Kontakta oss