Spillvattenledning Skutbosjön

Spillvattenledning Skutbosjön

Ett exploateringsprojekt med förläggning av ny spill-, dag- och dricksvatten inklusive en ny pumpstation för spillvatten. Projektet innebar anläggning av VA till nya industritomter. Genom kontinuerliga dokumenterande platsbesök, kontroll av mängdförteckningar m.m. sammanhöll Projkons byggledare projektet och säkerställde att entreprenörer följde projektets handlingar. Projkon utförde även besiktning av projektets VA inklusive pumpstationen. Projkons personal har också projekterat väg & mark samt delar av VA-nätet.

Image
Image
Image
Image

Projkon Sverige AB

Hospitalsgatan 8
602 24 Norrköping

Kungsgatan 1
702 11 Örebro

Kontakta oss